شماره تماس: 35549255-041

ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:00 تا 20:00

تماس با دکتر کلارا منظمی

ساعت کاری مطب :

شنبه الی چهارشنبه ساعت 

16:30 تا 20:00